Chạy đua vũ trang không gian

Chạy đua vũ trang không gian

2
Bộ ba thế lực không gian của thế giới đang so kè nhau trên một mặt trận mới: kiểm soát quỹ đạo trái đất bằng cách phát triển các vũ khí diệt vệ tinh.