Một số đường bay thương mại quốc tế sắp được mở lại  /// Ảnh: Độc Lập

Cho mở một số chuyến bay thương mại quốc tế

0
Thủ tướng Chính phủ cho phép mở cửa trở lại đối với hoạt động vũ trường, karaoke và xem xét mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế tới những vùng không phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong 30 ngày qua.
/form>