/// Ảnh: Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cung cấp

Phát hiện sắc phong thời Nguyễn

0
Ngày 14.12, ông Lê Bá Hạnh, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết cán bộ của bảo tàng vừa phát hiện 2 sắc phong từ thời Nguyễn tại đình làng Hoa Vân Hải, xã Cổ Đạm, H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh (ảnh).