Vàng trong dân vào “vùng nguy hiểm”

Vàng trong dân vào “vùng nguy hiểm

0
Tuần qua, nhiều ngân hàng lớn đã chính thức ngừng dịch vụ giữ hộ vàng cho người dân sau thông tin Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tạm ngưng cung cấp dịch vụ này. Như vậy, từ nay đến khi có hướng dẫn cụ thể, những người đang và sẽ mua vàng lẫn người đang "nhờ" ngân hàng giữ hộ sắp đến ngày đáo hạn phải mang về cất trong tủ nhà mình.