Đón tết nóng - lạnh ở 2 miền Nam - Bắc

Đón tết nóng - lạnh ở 2 miền Nam - Bắc

06:26 25/01/2022 0

Những ngày cận tết, Biển Đông có thể đón áp thấp nhiệt đới. Những ngày tết, rét đậm, rét hại xuất hiện ở khu vực Bắc bộ, trong khi miền Nam nắng nóng, riêng ĐBSCL đón đợt xâm nhập mặn cao.