Chim cò về trú ngụ ở vườn chim

Ông chủ vườn chim trời

0
“Tôi chỉ bảo vệ được chim khi chúng về đây làm tổ, tránh được nạn săn bắn, tận diệt...”, đó là tâm sự của ông Hà Huyền Mộng.