Nghịch lý cấp chứng nhận “Hoa Đà Lạt”

Nghịch lý cấp chứng nhận “Hoa Đà Lạt”

23:40 10/01/2012 0

Dịp Festival hoa 2012, lần đầu tiên UBND TP.Đà Lạt cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt” cho 2 cơ sở sản xuất kinh doanh hoa, việc này đang gây bất bình cho những người trồng địa lan tại Đà Lạt.