Choi phải bồi thường cho Kim Hyun Joong 100 triệu won vì phỉ báng, gây ra những căng thẳng tâm lý và nhiều thiệt hại khác cho nam diễn viên /// ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Kim Hyun Joong thắng kiện bạn gái cũ

21:41 10/08/2016 0

Theo phán quyết cuối cùng của tòa án, Choi phải bồi thường cho Kim Hyun Joong 100 triệu won, kết thúc vụ kiện qua lại giữa hai bên kéo dài từ đầu năm 2015 đến nay.