Trại tôm giống, đất nuôi tôm bị bỏ hoang /// Ảnh: Đức Huy

Chấm dứt dự án nuôi tôm công nghiệp trên cát

07:39 14/04/2018 0

Dự án Nuôi tôm giống sạch và nuôi tôm công nghiệp trên cát tại xã Hòa Hiệp Bắc, H.Đông Hòa, triển khai từ năm 2003, được kỳ vọng là bước đột phá trong nuôi trồng thủy sản ở Phú Yên. Thế nhưng, do hoạt động không hiệu quả, dự án nay bị thu hồi.