Ngăn nạn vượt biên đầu xuân

Ngăn nạn vượt biên đầu xuân

08:11 07/03/2022 0

Cứ sau tết, tình trạng vượt biên lại nóng lên ở dọc đường biên tỉnh Quảng Trị với Lào. Hiện tại, dịch Covid-19 chưa được kiểm soát nên tình trạng vượt biên tái diễn càng gia tăng mối lo...