ThS - BS Vũ An Giang

Bác sĩ… vượt tuyến

1
Họ là những bác sĩ của bệnh viện huyện, tỉnh bình dị và thầm lặng ngày đêm phục vụ bệnh nhân, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Với họ, việc toàn tâm toàn sức vì người bệnh là trên hết.