warlords of draenor

Cửa hàng McDonald’s biến thành lãnh địa WoW

Cửa hàng McDonald’s biến thành lãnh địa WoW

0
Để chào đón phiên bản mới Warlords of Draenor, Netease và Blizzard đã hợp tác cùng McDonald's trang trí các cửa hàng thức ăn nhanh của thương hiệu này theo phong cách game World of Warcraft (WoW).