Smartphone Android 13 có thể chạy Windows 11

Smartphone Android 13 có thể chạy Windows 11

11:19 15/02/2022 0

Hệ điều hành di động Android 13 sắp tới của Google hứa hẹn sẽ cho phép người dùng chạy các hệ điều hành thay thế như Windows 11 trong một máy ảo (VM).