Xét về khía cạnh tiền bạc thì việc mở rộng Euro là một thành công /// Đỗ Hùng

Euro 2016 bội thu euro

13:24 11/07/2016 1

Euro 2016 vừa khép lại và một trong những thành tích quan trọng nhất của giải đấu là tiền. Sáng kiến của ông Michel Platini xem ra đã phát huy tác dụng.