Có 3 chiếc Jeep Wrangler tại Việt Nam thuộc diện triệu hồi lần này

Triệu hồi Jeep Wrangler: Có 3 xe tại Việt Nam

0
Tại Việt Nam có 3 chiếc Jeep Wrangler do Công ty TNHH Thương Mại JVA nhập khẩu, phân phối thuộc diện triệu hồi để kiểm tra và thay thế đường ống cung cấp nhiên liệu như các xe tại Mỹ.