Rối rắm như chuyện ấy

Rối rắm như chuyện ấy

0

(TNTS) Tự do chẳng phải muôn năm... Đàn ông thời nay có người đang rất chán ghét người phụ nữ mình yêu bởi khi phụ nữ hiện đại được giải phóng khỏi rất nhiều gánh nặng, lại chẳng như đàn ông nghĩ.