Vietlott đã thực hiện các nghĩa vụ nhà nước, đóng góp cho cộng đồng thông qua các hoạt động từ thiện

Vietlott đã có đóng góp gì cho cộng đồng?

2
Sau gần 4 năm hoạt động kinh doanh, người dân thắc mắc: Vietlott đã thực hiện các nghĩa vụ nhà nước, đóng góp gì cho cộng đồng hay đơn thuần chỉ là du nhập một loại hình xổ số mới từ nước ngoài vào Việt Nam?
 /// Ảnh: Shutterstock

Ca hát rất tốt cho thể chất lẫn tinh thần

0
Có một cách để cải thiện sức khỏe tổng thể, đơn giản chỉ là ca hát, và bạn thậm chí không cần phải là một ca sĩ giỏi cũng đạt được những lợi ích của nó.
/form>