Minh họa: Văn Nguyễn

Vì sao xa lánh?

1
Mỗi khi gặp bà Hương, dù không cố tình hỏi thăm về Mai - con gái bà và cũng là cô bạn cũ hiện đang sống ở nước ngoài, tôi vẫn phải nghe bà tràng giang đại hải những lời kêu ca phàn nàn về cô.