8 chốt ở huyện Bình Xuyên sẽ được thu hồi, thay vào đó là lập 8 chốt ở xã Sơn Lôi để cách ly hoàn toàn xã này /// Ảnh Trần Cường

Vĩnh Phúc: Cách ly tâm dịch Sơn Lôi

0
Chiều tối nay, tại huyện Bình Xuyên, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc họp với lãnh đạo huyện này và công bố về việc triển khai khẩn cấp nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, trong đó có giải pháp cách ly xã Sơn Lôi.