xang ethanol

Xăng Ethanol E5 sắp bán tại Hà Nội

Xăng Ethanol E5 sắp bán tại Hà Nội

0
* Những cảnh báo về xăng Ethanol Mọi công việc chuẩn bị cho 2 cây xăng đầu tiên tại VN bán xăng Ethanol E5 đã sẵn sàng, chỉ chờ loại  xăng này từ Trung Quốc về là có thể bán ra thị trường với giá rẻ hơn xăng thường 500 đ/lít.