Xăng "dỏm" vẫn đạt chuẩn

Xăng "dỏm" vẫn đạt chuẩn

03:05 25/05/2012 0

Thí nghiệm mới đây của các nhà khoa học tại TP.HCM đã chứng minh một thực tế báo động, là bọn bất lương hoàn toàn có thể sử dụng methanol với một tỷ lệ phần trăm nhất định để biến xăng A83 thành xăng A92, A95 "dỏm" mà vẫn lọt qua cửa kiểm tra chất lượng.