Đánh thuế tài sản chưa đúng thời điểm

Đánh thuế tài sản chưa đúng thời điểm

06:21 14/03/2022 33

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ ngành xây dựng luật Thuế tài sản và bổ sung đánh thuế đối với nhà trước ngày 15.4. Nhưng theo các chuyên gia, đánh thuế tài sản vào lúc này là chưa đúng thời điểm.