Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh TP.HCM: Nhiều nơi còn phong trào, hình thức

0 Thanh Niên Online

Sáng 5.11, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh' giai đoạn 2016 – 2020.

Báo cáo tại hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM cho biết, từ Đề án 04 ngày 28.12.2015 của Ủy ban T.Ư MTTQ VN và sự chỉ đạo của Thành ủy TP.HCM, đơn vị, các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng các nội dung ký kết phù hợp, có phân công cụ thể gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị.

Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh TP.HCM: Nhiều nơi còn phong trào, hình thức - ảnh 1

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM cũng tổ chức ký kết với các tổ chức chính trị - xã hội chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025

thu ngân

Cuộc vận động xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh tập trung nguồn lực hướng về cơ sở, lấy địa bàn dân cư là nơi tổ chức thực hiện, có nhiều mô hình mới, cách làm hay ở khu dân cư đã đem lại hiệu quả thiết thực.

“Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, hệ thống MTTQ tại TP.HCM vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Đơn cử, công tác hướng dẫn, triển khai thực hiện các nội dung của cuộc vận động có lúc, có nơi vẫn còn lúng túng khi phối hợp hoạt động với Ban chỉ đạo phong trào 'Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa' cùng cấp”, ông Tuấn nói.

Ủy ban MTTQ VN TP.HCM cũng nhận định, việc cụ thể hóa các nội dung của cuộc vận động nhiều nơi chưa đồng bộ, còn mang tính phong trào, hình thức, cao điểm chứ chưa đi vào chiều sâu và chưa lan tỏa trong cộng đồng dân cư, chưa phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, vận động còn thiếu tính liên tục, chưa phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong tham gia các cuộc vận động; công tác giám sát, phản biện của MTTQ ở một số nơi còn hạn chế.

Đề ra các nhiệm vụ trọng tâm

Ủy ban MTTQ VN TP.HCM cũng đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: tổ chức ký kết với UBND, sở, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” giai đoạn 2021 – 2025, chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”, chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025...

“Cần đổi mới, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tôn vinh những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng nhân ái vì người nghèo; giới thiệu các gương điển hình, nhân rộng các mô hình tiêu biểu tại các khu dân cư, xã, phường, trong các cơ sở tôn giáo… Đồng thời, phải nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền", ông Phạm Minh Tuấn nói.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM ghi nhận công tác của Ủy ban MTTQ VN TP.HCM vừa qua, tổ chức cuộc vận động đi vào thực tiễn, phát huy vai trò tập hợp quần chúng nhân dân.

Ông Hải cũng phát biểu chỉ đạo những nội dung cần thực hiện trong thời gian tới để thúc đẩy và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh.

Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh TP.HCM: Nhiều nơi còn phong trào, hình thức - ảnh 2

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh

thu ngân

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, các tổ chức thành viên và Liên minh hợp tác xã TP.HCM đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021 – 2025; ký kết với các tổ chức chính trị - xã hội chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng thời, hội nghị cũng tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động trong giai đoạn qua.

Theo Đề án 04, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh gồm 5 nội dung trọng tâm, gồm:

1. Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng.

2. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái.

3. Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

4. Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

5. Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm