EA phát hành ứng dụng web cho FIFA 23

EA phát hành ứng dụng web cho FIFA 23

17:41 22/09/2022 0

Những người chơi đủ điều kiện sẽ có thể truy cập sớm vào FIFA Ultimate Team (FUT) 23 với ứng dụng web vừa được ra mắt của EA.