Từ khóa

xe dap
Từ quỹ “Xe đạp một ngàn đồng” nhiều học sinh nghèo có điều kiện đến trường	 /// Ảnh: Thiện Nhân

Xe đạp 'một ngàn đồng'

Những chiếc xe đạp nghĩa tình từ chương trình măng non 'Xe đạp một ngàn đồng' do Hội đồng Đội H.Ninh Sơn...
1 Bình luận
Xem thêm