Người mang Hạc Giấy đi khắp muôn nơi

Người mang Hạc Giấy đi khắp muôn nơi

06:25 20/08/2022 0

Gắn liền với chiếc xe lăn từ nhỏ, nhưng chưa giây phút nào chị Nguyễn Thị Nhung, Trưởng nhóm Thiện nguyện Hạc Giấy, từ bỏ ước mơ thiện nguyện.