Mua ô tô, người Việt thiệt đơn, thiệt kép
Nuôi ô tô, lương bao nhiêu cho vừa!
Lái ô tô: Khi ‘kỳ đức chưa xứng với y phục’
Chưa có nhà, đừng đua đòi sắm ô tô!