Force Motor Trax Cruiser là xe SUV nhưng có thể chở tới 13 người