Ford Explorer tiếp tục rơi vào danh sách 10 ô tô bán ít nhất tại Việt Nam tháng 6.2019
Doanh số bán KIA Optima khá nghèo nàn trong tháng 11.2018
KIA Optima có doanh số bán khá nghèo nàn trong tháng 10.2018
Trình làng giai đoạn cuối tháng 9.2018 cùng với việc “cung chưa kịp cầu” khiến Toyota Avanza chỉ đạt doanh số bán 8 xe
Danh sách 10 mẫu ô tô bán ít nhất tại Việt Nam tháng 8.2018 có nhiều thay đổi do tác động từ nhiều yếu tố