GAC tỏ ra rất tích cực với thị trường Mỹ bằng các chiến dịch quảng cáo rầm rộ
Các nhà sản xuất ô tô đã trang bị nhiều hệ thống túi khí đặt bên trong xe hơi /// Ảnh: Toyota