Audi A3 2015 có thiết kế hài hòa, cân đối, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị