Có rất ít xe ô tô mới đăng ký trong thời gian chờ chính thức giảm lệ phí trước bạ 50%
Ford Ranger có tỉ lệ tồn kho cao tại thị trường Mỹ
Bộ Công thương đề xuất giảm 50% phí trước bạ ô tô