BMW 7-Series là mẫu xe mức khấu hao cao nhất, đồng thời nhanh rớt giá nhất sau 1 năm sử dụng
Genesis G70 cạnh tranh với Mercedes C-Class
BMW 330i Sport Line đứng đầu về kích thước lẫn trải nghiệm lái xe hoàn hảo
Chiếc BMW 325i đời 2004 có giá bán lại hiện tại trên dưới 200 triệu đồng