BMW 528i đời 2014 có giá bán xe mới thời điểm 6 năm trước hơn 2,5 tỉ đồng
Băng trộm đột nhập đại lý ô tô Auto King ở thành phố Roseville /// Ảnh chụp màn hình