Porsche Cayenne 2018 về Việt Nam, giá từ 4,5 tỉ đồng
Hình ảnh dự đoán hình hài của chiếc Porsche SUV dạng Coupe