Porsche Cayenne 2015 được chủ xe dán lại màu đen mờ thể thao
Porsche Cayenne 2018 về Việt Nam, giá từ 4,5 tỉ đồng