Mercedes-Benz C200 trên cung đường biển Phan Thiết
Mercedes-Benz không còn hấp dẫn khách hàng Việt như năm trước