CEO ‘ngoại’ các hãng xe nói gì về Tết cổ truyền Việt Nam
CEO Ferrari nói gì về thị trường ô tô Việt Nam?