CEO Ford Việt Nam: ‘Ford có thể mạnh về SUV’
Người Việt lần đầu giữ vị trí CEO Ford Việt Nam