CEO ‘ngoại’ các hãng xe nói gì về Tết cổ truyền Việt Nam