Ngành dịch vụ ô tô đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng
Bảo dưỡng ô tô: Dung dịch cần kiểm tra, thay thế định kỳ
Chủ xe nên trang bị kiến thức, đồng thời chuẩn bị các vật dụng phù hợp khi tự rửa ô tô tại nhà