Ngành dịch vụ ô tô đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng
Bảo dưỡng ô tô: Dung dịch cần kiểm tra, thay thế định kỳ