Dòng xe mang tính biểu tượng của Mỹ Chevrolet Camaro sẽ khai tử vào năm 2023