Hệ thống cảnh báo điểm mù, ‘bảo bối’ giúp bạn lái xe an toàn