Chiếc Range Rover Defender gần 30 năm tuổi được phục chế như mới
Mercedes nâng cấp toàn diện G-Class