Nhóm khoa học Đức chỉ ra rằng, xe điện gây ô nhiễm gián tiếp không thua gì xe chạy xăng dầu