Đến trường đua Zhuhai, trải nghiệm ‘vũ điệu tốc độ’ cùng Motul