Ford Escape 2020 có thiết kế thời trang hơn phiên bản cũ