Người lái trải nghiệm thực tế tính năng phanh chủ động trên Ford Focus mới
'So găng' Ford Explorer và Toyota Land Cruiser Prado