Honda Jazz 2020 có thiết kế bầu bĩnh, bỏ bớt góc cạnh
Honda Fit 2018 được nâng cấp tại Mỹ
Honda Jazz Shuttle 2016, minivan cho gia đình