Chiếc Suzuki Jimny đầu tiên về Việt Nam có màu xanh quân đội
Hành trình Mercedes-Benz Offroad: Khám phá Việt Nam